usługi pielęgniarskie

Świadczenia z tytułu opieki długoterminowej (SGB XI)

Świadczone są przez nas jako świadczenia opiekuńcze rzeczowe w postaci tzw. kompleksów usługowych.
Należą do nich na przykład:

 • higiena osobista
 • mobilizacja
 • przygotowywanie posiłków
 • sprzątanie mieszkania
 • Zadania opieki zgodnie z § 37 ust. 3 SGB XI

Świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego (SGB V)

Należą do nich na przykład:

 • Zakładanie i zdejmowanie medycznych pończoch uciskowych
 • zastrzyki przepisane przez lekarza
 • podawanie leków
 • Przygotowanie apteczki
 • zmiana opatrunku

Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne (GKV) oferuje różne usługi w ramach opieki ambulatoryjnej, które są uregulowane w § 37 kodeksu ubezpieczeń społecznych V (SGB V). To zawiera:

 • Opieka pielęgniarska : Jest to opieka nad osobami wymagającymi opieki i pomocy w życiu codziennym. Obejmuje to np. podstawową opiekę (np. pielęgnacja ciała, odżywianie) oraz prace domowe.
 • Opieka zastępcza : Te świadczenia są przeznaczone dla osób, które są uzależnione od wsparcia opiekuna ze względu na potrzebę opieki i które tymczasowo nie są w stanie otrzymać tego wsparcia, na przykład z powodu niemożności przybycia opiekuna.
 • Opieka krótkoterminowa : Świadczenia te są przeznaczone dla osób, które muszą zostać czasowo umieszczone w placówce opiekuńczej, na przykład z powodu braku możliwości opieki domowej lub konieczności rehabilitacji.
 • Opieka domowa : Usługi te obejmują opiekę nad chorymi w domu przez wykwalifikowane pielęgniarki, takie jak pielęgniarstwo, opatrywanie ran, zastrzyki i infuzje.

Istnieją jednak również usługi, które nie są objęte GKV, takie jak koszty pomocy pielęgniarskich, które nie są konieczne z medycznego punktu widzenia.

Pakiet usług

Oprócz wymienionych świadczeń pielęgnacyjnych oferujemy również pakiet usług uzupełniających.
Ten pakiet usług obejmuje np.:

 • Zakup leków
 • Komunikacja z lekarzami

domowy system alarmowy

Domowy system powiadamiania ratunkowego to usługa zewnętrzna , którą chętnie zorganizujemy.

Chciałbyś żyć bezpiecznie w swoim domowym środowisku – pomimo starości, choroby czy niepełnosprawności?
Członek Twojej rodziny powinien również podczas Twojej nieobecności – np. B. będąc na wakacjach – masz możliwość wezwania pomocy w nagłym wypadku?
Dzięki wewnętrznemu telefonowi alarmowemu MEBO Sicherheit zyskujesz bezpieczeństwo i obsługę.
Centrum kontroli usług jest czynne 24 godziny na dobę i powiadamia nas, jeśli wykonano połączenie alarmowe i potrzebna jest pomoc.

Wewnętrzny telefon alarmowy MEBO Sicherheit to oferta niezależna od naszego całodobowego serwisu telefonicznego poza godzinami pracy biura.

Chętnie pomożemy!

Po obszernych dyskusjach opracujemy z Państwem indywidualną koncepcję , która będzie optymalnie dostosowana do Państwa potrzeb .

Osobiste spotkanie w celu wzajemnego poznania jest niezastąpione w przypadku opieki ambulatoryjnej. Zapraszamy do umówienia się z nami na rozmowę!