odcisk

Bliev to Huus – zespół opieki ambulatoryjnej

Dyrektor zarządzający: Michael Burkel
Saarbrückenstraße 179
24113 Kilonia

Tel. 0431 647 3730
Faks 0431 647 3731

Zastrzeżenie

Informacje zawarte na tej stronie internetowej zostały dokładnie sprawdzone i są regularnie aktualizowane. Nie można jednak zagwarantować, że wszystkie informacje są zawsze kompletne, poprawne i aktualne. Dotyczy to w szczególności wszystkich połączeń („linków”) do innych stron internetowych, do których odsyła się bezpośrednio lub pośrednio. Wszystkie informacje mogą zostać zmienione, usunięte lub uzupełnione bez wcześniejszego powiadomienia.

Lewy

Sąd Okręgowy w Hamburgu orzekł wyrokiem z dnia 12 maja 1998 r., że umieszczając link na jednej stronie, można ponosić odpowiedzialność za zawarte tam treści. Zdaniem sądu okręgowego przyjęcie tej odpowiedzialności można wykluczyć jedynie poprzez wyraźne odcięcie się od tych treści. Ta strona internetowa zawiera linki do innych treści w Internecie. W odniesieniu do tych linków obowiązuje następująca zasada: Wyraźnie podkreślamy, że nie mamy żadnego wpływu na kształt i treść stron/treści, do których prowadzą łącza. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansujemy się od wszelkich treści na wszystkich stronach, do których prowadzą łącza w tej witrynie. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich stron tej witryny, na których linki lub banery odsyłają do treści zewnętrznych.